مزرعه را ملخ ها جویدن

مزرعه را ملخ ها جویدن. .
و ما برای کلاغها مترسک ساختیم. .
و این بود شروع جهالت. . . ﺩﻋﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ .
ﺩﻋﺎﯼ ﺷﻌﻮﺭ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻤﺎﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﻓﻬﻢ ﺍﺳﺖ .
ببار ای آگاهی. .
ظهور در جمجمه هاست
نه در جمعه ها. . .
@mushroom

خداوند چیزی نیست که از دنیای بیرون آمده باشد، هرگاه که ما خرابیهای خود را درست میکنیم خدا را در درون خود کشف خواهیم کرد

Предыдущая новость

حبس گاهی چشمانت را میبندیمرور میکنی

Следующая новость